Vé cáp treo Bà Nà

Giá vé cáp treo Bà Nà

Bảng giá này áp  dụng  2015: (Đến khi có thông báo mới) Đối tượng là người tỉnh ngoài Giá vé Số lượng Lượt đi Lượt về Người lớn 550.000 VND/Người 8 người/Cabin x x Trẻ em (từ 1m – 1.3m) 450.000 VND/Người x x   Đối tượng là ngưởi Đà Nẵng Giá 【 Xem Chi Tiết 】‎

Read more