Biển Tam Thanh ( Tam Kỳ ). Điểm đến hấp dẫn trên hành trình của du khách về với du lịch Tam Kỳ.